Hovedsiden
Innhold og oppdatering
Åpne ressurser

Om forfatterne:
  Øyvind Hallsteinsen
  Bjørn Klefstad
  Olav Skundberg

 

 
 

Øyvind Hallsteinsen
Bjørn Klefstad
Olav Skundberg

Innføring i
datakommunikasjon

ISB
N: 9788205384149
304 sider, veil kr. 519,-


Om dere har spørsmål til innholdet i boka eller ønsker kontakt med forfatterne, send gjerne e-post til
Øyvind, Bjørn og Olav

 

Innføring i datakommunikasjon

2. utgave  tas i bruk ved semesterstart august 2008
Innføring i datakommunikasjon er boka for alle som ønsker å få et innblikk i hvordan datakommunikasjon i lokalnett og på Internett fungerer. Boka er tilpasset undervisning ved høgskoler og universitet. Innholdet i boka dekker grunnleggende opplæring i datakommunikasjon.

Innholdet er organisert slik at man starter med Internett-
applikasjonene
og arbeider seg nedover i den lagdelte kommunikasjonsmodellen.
Det er lagt spesielt vekt på å gi konkrete eksempler som viser virkemåten til de ulike kommunikasjonsprotokollene,

 
Forfatterne (f.v): Øyvind, Olav og Bjørn

blant annet ved å analysere datapakker ved hjelp av Wireshark. Det er også lagt vekt på norske forhold og på hva som faktisk blir brukt i Norge i dag.

IT-konsulent Øyvind Hallsteinsen, førstelektor Bjørn Klefstad og førstelektor Olav Skundberg arbeider med undervisning i datakommunikasjon og drift av nettverk ved IDI, NTNU. ”Innføring i datakommunikasjon” er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk.