Øving til kapittel 2: Grunnprinsipper

Oppgave 1

Nevn noen fordeler med datanettverk med utgangspunkt i en bedrift og for en privat person.

Kan du også tenke deg noen problemstillinger knyttet til nettverk?

Oppgave 2

Hva kjennetegner en defacto-standard og hvorfor har vi slike?

Oppgave 3

Hvem bestemmer utviklingen av Internett og kan vi brukere påvirke denne utviklingen?

Oppgave 4

Hva er sammenhengen mellom en protokoll og en standard?

Oppgave 5

Hvilke lag har OSI-modellen og hvilke hovedoppgaver hører til lagene? (Du kan beskrive de tre øverste lagene under ett)?

Lag i OSI-modellen

Hovedoppgave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 6

Hva er sammenhengen mellom en applikasjon og applikasjonslaget? Hvor hører en applikasjon hjemme i kommunikasjonsmodellen?

Oppgave 7

Hvilke fordeler og ulemper har vi med pakkesvitsjede nettverk?

Oppgave 8

Hvilke forskjeller er det på en tjener og en klient?