Øving til kapittel 3: Anvendelser av Internett

Oppgave 1

Hva er sammenhengen mellom en applikasjon og applikasjonslaget?

Svar:

Oppgave 2

Hva er formålet med HTTP headerlinjen If-modified-Since”?

Svar:

Oppgave 3

Er det klient eller tjener som setter innholdet i informasjonskapsler?
Hvordan blir de opprettet?

Svar:

Oppgave 4

Hva er sammenhengen mellom SMTP og MIME?

Svar:

Oppgave 5

Hva er maskinnavnet på den datamaskinen som kjører webtjener for datakom.no?
Hvilken IP-adresse har den? Tips: Nslookup

Svar:

Oppgave 6 – Søk på Internett. Oppgi kilde for svaret

Hvor stor andel av alle websider er på engelsk?

Svar:

 

Hva er tittelen på RFC 822 og når ble den skrevet

Svar:

 

Hvem er sponsor for det nye travel-domenet?

Svar:

 

Hva er ASCII forkortelse for?
Hvilket ASCII-tegn er representert ved verdien 56 (desimalt)?

Svar: