Øving til kapittel 4: Transportlaget

Oppgave 1

a) Hva er hovedoppgaven til transportlaget?

Svar:  

b) Hvilke to hovedprotokoller finner vi på transportlaget? Hva er hovedforskjellen mellom disse?

Svar:

c) Hva kalles programmeringsgrensesnittet som applikasjonen bruker for å sende og motta data over nettet?

Svar:

d) Hva er forskjellen på kortlivde og velkjente portnummer?  

Svar:

e) Hvilken metode bruker TCP og UDP for å kontrollere at datapakken ikke har bitfeil?

Svar:

f) Når har man behov for glidende vindu-mekanismen, og hva er formålet med denne metoden?

Svar:

Oppgave 2

a) Hva er de tre fasene man går gjennom når man overfører data med TCP?

Svar:

b) Hvilke flagg i TCP pakkeheader brukes for å kople opp en forbindelse? Hvor mange pakker utveksles?

Svar:

c) Dersom den første TCP-pakken sender 450 byte med nyttelast, hva er da sekvensnummeret i denne pakken? Hvilket kvitteringsnummer vil vi få tilbake i første returpakke?

Svar:

 

d) TCP bruker kumulative kvitteringer, hva innebærer det?

Svar:

e) Hva er formålet med flytkontroll? Hvilken verdi i TCP pakkeheader styrer dette?

Svar:

f) Hva er formålet med metningskontroll? Hva er det TCP baserer metningskontroll på?

Svar:

 

Oppgave 3

UDP har upålitelig overføring av data. Når er det en akseptabel tjeneste?

Svar: