Øving til kapittel 5: Nettverkslaget

Oppgave 1

a) I hvilke deler av nettverket må nettverkslagsprotokoller være implementert?

b) Løses dette på tilsvarende måte på transportlaget? Begrunn svaret.

Svar:

Oppgave 2

a) Er det noen begrensninger i hvilken nyttelast en IP-pakke kan inneholde?

b) Hvordan har dette påvirket utbredelsen av IP-protokollen?

Svar:

Oppgave 3

a) Hva betyr det at IP-protokollen er forbindelsesløs?

b) Hvilke konsekvenser får dette dersom vi ønsker en pålitelig tjeneste?

Svar:

Oppgave 4

a) Hvorfor er en nødt til å ha både «header length» og «total length» i IP-header?

b) Hva kan ToS-feltet i IP header benyttes til?

c) Hvilken innstilling ville du ha benyttet for en interaktiv, sanntids applikasjonstjeneste?

Svar:

Oppgave 5

a) Hva er formålet med å benytte CIDR?

b) Hvilken tilleggsinformasjon må IP-laget da ha tilgjengelig?

c) Henger klassebasert adressering og CIDR sammen, eller er det to atskilte systemer?

Svar:

Oppgave 6

Dersom en maskin uten nettmaske skal sende en IP-pakke til adressen 161.48.251.10, vet maskinen at de to første oktettene i adressen er nett-adressen (nettid), og de to siste lokal maskinadresse (hostid). Hvordan? (Vink: Klasse)

Svar:

Oppgave 7

Ta utgangpunkt i adresserommet 198.38.80.0 / 24.

a) Sett opp nettmasken binært

b) Hvor mange maskiner er det plass til i dette nettverket?

c) Vis hvordan du kan dele opp dette adresserommet i 4 nye nettverk

Svar:

Oppgave 8

a) Hvilke oppgaver løses av en ruter?

b) Hvilken av oppgavene til en ruter er mest komplisert og hvorfor?

Svar:

Oppgave 9

a) Hvem er det som administrerer fordelingen av IP-adresser i Norge?

b) Hvilke fordeler oppnår vi med at adresseringen er hierarkisk oppbygd?

Svar:

Oppgave 10

a) Hvorfor kan vi ikke koble sammen Internett i ett eneste stort nettverk?

b) Forklar hvordan dette løses ved å bruke autonome systemer?

Svar:

Oppgave 11

a) Hvordan vil du finne den autonome sonen til en webtjener?

b) Vil IP-adressen til NIX’en i Oslo være med i en oversikt over ruten mellom to maskiner som ligger i hver sin autonome sone? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke.

Svar: