Øving til kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Oppgave 1

Hva er hovedoppgaven til lenkelaget?

Svar:

Oppgave 2

Hvorfor må vi ha et typefelt i rammeheaderen til lenkelagsprotokoller?

Svar:

Oppgave 3

På hvilken måte kan vi si at skillet mellom lenkelaget og det fysiske laget kan være vanskelig å se i praksis, for eksempel hvis vi bruker Ethernet?

Svar:

Oppgave 4

Forklar begrepet ”topologi” i nettverkssammenheng. Få med skillet mellom logisk og fysisk topologi.

Svar:

Oppgave 5

Hvorfor kan vi si at tre med redundans er den mest robuste topologien?

Svar:

Oppgave 6

Hvorfor må vi ha en aksessmekanisme dersom vi opererer på et delt medium?

Svar:

Oppgave 7

Hva er hovedoppgaven til det fysiske laget?

Svar:

Oppgave 8

Hva består det fysiske laget av? (Hva er det som utgjør det fysiske laget)

Svar:

Oppgave 9

Gi en kort beskrivelse av trådparkabler (10-15 linjer).

Svar:

Oppgave 10

Forklar forskjellen i egenskaper mellom multimodusfiber og singelmodusfiber.

Svar:

Oppgave 11

Hvilke fordeler og ulemper har trådløs kommunikasjon i forhold til å bruke kabler?

Svar:

Oppgave 12

Sammenlign fordeler og ulemper med linjekodene NRZ og Manchester.

Svar:

Oppgave 13

Hvorfor er tidsdelt multipleksing fornuftig å bruke i forbindelse med telefoni, mens statistisk multipleksing er fornuftig å bruke til datatrafikk?

Svar: