Øving til kapittel 7: Nettverksteknologier

Oppgave 1

Hva er årsaken til at vi deler våre datakommunikasjonsbehov inn i ulike klasser?

Svar:

Oppgave 2

Hvorfor kan ikke flere noder i et Ethernet med hub og TP-kabel sende data samtidig? Hva gjør nodene for å unngå å sende data samtidig?

Svar:

Oppgave 3

En svitsj sender Ethernet-rammer kun ut på den porten hvor mottakernoden befinner seg. Hvordan løser svitsjen denne oppgaven.

Svar:

Oppgave 4

Hva menes med at svitsjer skiller mellom kollisjonsdomener, mens rutere skiller mellom kringkastingsdomener?

Svar:

Oppgave 5

Hvorfor er ikke CSMA/CD aktuelt i moderne nettverk?

Svar:

Oppgave 6

Gi en kort redgjørelse hvor hva vi oppnår med hvert av de fire feltene avsender, mottaker, type og sjekksum i Ethernet-headeren.

Svar:

Oppgave 7

Forklar begrepene BSS og ESS.

Svar:

Oppgave 8

Forklar kort hvordan 802.11 DCF og 802.11 PCF fungerer.

Svar:

Oppgave 9

Hvilke sikkerhetsmessige utfordringer står vi ovenfor i trådløse lokalnettverk?

Svar: