Øving til kapittel 8: Nettverk i praksis

Oppgave 1

Gi en kort oppsummering av hva som må være på plass for en vanlig hjemme-PC kan kommunisere på Internett.

Svar:

Oppgave 2

Hvilke elementer er det som må være på plass og fungere på selve datamaskinen før den kan komme seg på nett?

Svar:

Oppgave 3

Oppgi din egen TCP/IP-konfigurasjon (IP-adresse, nettverksmaske, standardruter og DNS-tjenere). Beskriv hvordan du kom frem til opplysningene.

Svar:

Oppgave 4

Hvorfor må DHCP-pakkene (Discover, Offer, …) sendes til adressen 255.255.255.255?

Svar:

Oppgave 5

Sett at vi ikke hadde Address Resolution Protocol (ARP). Hva måtte vi da gjøre for å kunne kommunisere med TCP/IP i nettverket vårt?

Svar:

Oppgave 6

På hvilken måte kan bruk av NAT bidra til å demme opp etterspørselen etter offentlige IP-adresser?

Svar:

Oppgave 7

Vil mediekonvertere og svitsjer kunne ses hvis vi bruker programmet ”traceroute” (”tracert” i Windows)? Hvorfor / hvorfor ikke?

Svar:

Oppgave 8

En såkalt ”trådløs hjemmeruter” er en multifunksjonsenhet. Hva menes med dette?

Svar:

Oppgave 9

Både rutere og gatewayer videreformidler data. Hva skiller en ruter fra en gateway hvis vi skal følge lærebokas bruk av begrepene? Gi eksempler.

Svar: