Øving til kapittel 9: Teletjenester

Oppgave 1

a)     Hvorfor utgjør aksessnettet i større grad enn transportnettet en flaskehals i kommunikasjonen?

b)     Hva er grunnen til at mange av transmisjonsstandardene for aksessnett er baserte på bruk av «vanlig» parkabel?

Svar:

Oppgave 2

a)     Hva er en ISDN B-kanal, og hva er en D-kanal? Hvor stor kapasitet har de?  Hva er den vanlige kanalstrukturen for ISDN GT (grunntilknytning)?

b)     Forklar hvorfor et kabel-TV-nett ikke uten videre er egnet som aksessnett for datakommunikasjon. Hvilke komponenter i nettet må evt. skiftes ut?

c)     Hvorfor er ADSL optimalisert mtp. høy bitrate i retningen aksessnode–bruker?

d)     Selv om det oppstår feil i transmisjonsutstyret for ADSL, er det fremdeles mulig for brukeren å føre en telefonsamtale. Hvordan?

Svar:

Oppgave 3

a)     Hva er den vanlige bitraten for aksess mot ATM? Finns det noe alternativ?

b)     Hva er CIR i tilknytning til en Frame Relay tjeneste, og hva skjer når det oppstår metning i nettet?

Svar: