Kapittel 6: Lenkelaget og
det fysiske laget

Lenkelaget og det fysiske laget

Lenkelaget

Konstruksjon av nettverk

Konstruksjon av nettverk

Tilknytning til nettverket

Aksessmekanismer

Det fysiske laget

Overføringsmedier

Trådparkabler (TP-kabler)

Trådparkabler (TP-kabler) 2

Strukturert kabling

Fiberkabler

Fiberkabler 2

Trådløs kommunikasjon

Trådløs kommunikasjon 2

Signalering

Digital signalering

Linjekoder

Analog signalering

Synkronisering

Multipleksing

Frekvensdelt multipleksing

Tidsdelt multipleksing

Statistisk multipleksing