Kapittel 6: Lenkelaget og
det fysiske laget
l I dette kapitlet ser vi nærmere på:
Lenkelaget
l Oppgaver på lenkelaget
l Konstruksjon av nettverk
l Aksessmekanismer
Det fysiske laget
l Oppgaver på det fysiske laget
l Medier
l Signalering
l Multipleksing